Профилактика                                                                                                                                                                    Имплантология                                                                                                                                                                    НОВО:Invisalign

Имплантология
Естетична стоматология
Ендодонтия
Червена естетика
Профилактика
Детска стоматология

 

Локални и общи фактори, имащи значение за поява на заболявания на пародонта:  

 • слюнка - количествен и качесвен състав

 • дишане през устата

 • зъбно-челюстни деформации

 • парафункции, стискане със зъби, бруксицизъм

 • травматични коронки и мостове, обтурации

 • стрес и дистрес

 • тежки системни заболявания

 • медикаментозно повлияване на гингивата

 • наследствени, генетично обусловени заболявания

 • хранителни фактори - вид на храна и количество

 • възраст


 • Микроорганизмите - основен фактор, предизвикващ инфекция върху тъканите и техните особености и условия, при които те преодоляват защитата на организма.

 • Здравето на пародонта се определя от равновесието между микроорганизмите, намиращи се в устната кухина на пациента и неговия общ и локален имунитет

 • При нормални условия не се причиняват заболявания от т. нар. нормални обитатели на устната кухина, но при определени условия (от страна на пациента) настъпва увеличаване количеството им и промяна на агресивността им. Развиват се заболявания като гингивити и парадонтити, неспецифични инфекции, а също пневмонии и кандида-инфекции при СПИН.


 

Профилактика на кариеса

Кариесът е заболяване на твърдите зъбни тъкани, засягащо над 95% от населението и заемащ първо място сред хроничните заболявания на човека. Появата на кариес е свързана с едновременното наличие на трите водещи и взаимносвързани фактори:

 • кариес потенциращи микроорганизми в зъбната плака

 • рафинирани въглехидрати в зъбната плака

 • устойчивост на зъбната повърхност

Другите локални и общи фактори - слюнка, наследственост, условия на труд и бит, географска ширина, общи заболявания на организма, както и орално-хигиенни навици - подпомагат или пречат на започването на кариесния процес, влияят върху локализацията на кариеса и контролират неговото прогресивно развитие. Профилактиката е ефективна само, ако е част от комплексния план на профилактика на всички заболявания на устната кухина. Тя е насочена в две направления:

 • осигуряване оптимално изграждане на различните зъбни структури и особенно на емайла, а това ще осигури и максимална резистентност (устойчивост) срещу увреждащи фактори

 • намаляване и отсраняване на факторите, водещи до разграждане на твърдата зъбна тъкан и включване на всички профилактични мероприятия по кариеспрофилактика:

рационално и балансирано хранене на бременната и кърмеща майка, бебето и малкото дете.

оптимално развитие на плода по време на бременност и на малкото дете.

флуорна профилактика на бременната, на бебето, след 6-тия месец и учениците до навършване на поне 10 годишна възраст.

лична устна хигиена - отсраняване и намаляване натрупването на зъбна плака - в домашни условия с лични хигиенни средства.

минерализиращи и реминелизиращи препарати - разтвори, пасти, гелове и други подобни средства, имащи за цел, чрез слюнката или директно повлияващи емайла. Основна група елементи са Калций, Фосфор и Флуор.

профилактично запечатване на фисурите чрез силанти. Прилагат се върху определени участъци на емайла, с цел да се изолират увреждащите фактори и да се премахне значителното задържане по фисурите на зъбите на плака както и да се защитят от кариес- увреждащи фактори.

антимикробни средства - намаляват плакообразуването, плаконатрупването и повлияват различни обменни процеси в микроорганизмите на зъбната плака - особенно киселино образуването.

вторична профилактика на зъбния кариес се осъществява чрез ранно диагностициране и лечение на зъбния кариес. Лечението е профилактика на възникване на различните усложнения на основното заболяване.

екологични проблеми на кариеспрофилактиката.<< предишна страница

Web Design D&N Soft www.dnsoft.igpd.net